ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ COVID19

Read 2971 times

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΦΑΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ COVID19

Σύμφωνα με τις πρόσφατες Οδηγίες ΕΟΔΥ 11ος/2020

Εκ μέρους του Τμήματος Ερυθροκυττάρου και Αιμοσφαιρινοπαθειών
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
΄Ερση Βοσκαρίδου, Παγώνα Φλεβάρη, Mαρία Δημοπούλου, Δέσποινα Παντελίδου,
Βαρβάρα Ντούνα, Ιωάννης Παπασωτηρίου.

Λόγω του συνεχιζόμενου κύματος της πανδημίας της COVID-19 και για την
πρόληψη της διασποράς του ιού εντός των Μονάδων ΝοσηλευόμενωνΜεταγγιζόμενων Πασχόντων από Αιμοσφαιρινοπάθειες, το Τμήμα
Ερυθροκυττάρου και Αιμοσφαιρινοπαθειών της Ελληνικής Αιματολογικής
Εταιρείας, προτείνει την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων (διαβάστε εδώ)

Last modified on Monday, 07 December 2020 16:44