Τελευταία νέα :

Η Ελλάδα, μέσω της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Κρήτης) και του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση (Joint Action) GAPP (Facilitating the Authorization of Preparation Processes for blood, tissue and cells).
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο του 2018 και έχει διάρκεια 36 μήνες. Συντονίζεται από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και το Εθνικό Κέντρο Αίματος της Ιταλίας και συμμετέχουν σε αυτό 17 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα συντονίζει τις δράσεις Διάχυσης και Επικοινωνίας του Προγράμματος (Work package Dissemination and Communication Leader). Επιπλέον, συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς το Ε.ΚΕ.Α. και ο Ε.Ο.Μ.
Ο βασικός στόχος του Προγράμματος GAPP είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης από τις Αρμόδιες Αρχές κάθε χώρας για την αξιολόγηση και την έγκριση των διαδικασιών παραγωγής μοσχευμάτων αίματος, ιστών και κυττάρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 της οδηγίας 2002/98 / ΕΚ και στο άρθρο 28 της οδηγίας 2004/23 / ΕΚ.
Το Πρόγραμμα GAPP θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόμες διεργασίες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη ή / και έχουν περιγραφεί προηγουμένως στις σχετικές Κοινές Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών κατά την αξιολόγηση νέων μεθόδων παρασκευής προϊόντων όπως επίσης και η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου εμπειρογνωμόνων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών στις διαδικασίες αξιολόγησης.
Περίληψη Layman του Προγράμματος
Ιστοσελίδα της Δράσης GAPP

Newsletter για την πρόοδο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης GAPP

2020 Highlights of ASH® in the Mediterranean

Athenaeum Intercontinental

Athens, Greece

February 21-22, 2020

Program Schedule

Friday, February 21   

9:00 a.m.          Registration and Exhibition Opens

9:45 a.m.          Welcome and Introductions   

10:00 a.m.        Lymphoma

                      Tycel Phillips, MD
                      University of Michigan

10:30 a.m.        Chronic Lymphocytic Leukemia

                        Tanya Siddiqi, MD

                        City of Hope

11:00 a.m.        Panel Discussion                     

11:30 a.m.        Coffee Break and Exhibition

12:00 p.m.        Myeloma & Plasma Cell Dyscrasia

                        Jonathan Kaufman, MD

                        Emory University

12:30 p.m.        Myeloproliferative Neoplasms including Chronic Myeloid Leukemia

                       Timothy Hughes, MD
                       South Australian Health and Medical Research Institute

1:00 p.m.         Panel Discussion                       

1:30 p.m.         Lunch with the Experts Session

2:45 p.m.         Myelodysplastic Syndromes

                        Speaker, TBD

3:15 p.m.         Acute Lymphoblastic Leukemia

                       Richard A. Larson, MD
                      University of Chicago

3:45 p.m.         Acute Myeloid Leukemia

                        Gabriel Mannis, MD

                        Stanford University

4:15 p.m.         Panel Discussion

4:45 p.m.         Highlights of ASH Day 1 Program Adjournment

 

Saturday, February 22

9:00 a.m.          Registration and Exhibition

9:45 a.m.          Welcome and Introductions   

10:00 a.m.        Venous Thromboembolism/Anticoagulation and Its Reversal

                        Elisabeth Battinelli, MD, PhD

                        Brigham and Women's Hospital

10:30 a.m.        Disorders of Hemostasis

                        Neil Zakai, MD, MSc

                        University of Vermont

11:00 a.m.        Panel Discussion

11:30 a.m.        Coffee Break and Exhibition

12:00 p.m.        Acquired Bone Marrow Failure Syndromes

                        Sioban Keel, MD

                        University of Washington

 

12:30 p.m.        ITP/TTP, Immune Hemolysis, and aHUS

                        Keith McCrae, MD

                        Cleveland Clinic

                       

1:00 p.m.         Panel Discussion                     

1:30 p.m.         Lunch with the Experts Session

2:00 p.m.         Transfusion Medicine and Apheresis

                        Lawrence Goodnough, MD

                        Stanford University

3:15 p.m.         Red Cell Disorders: Hemolysis, Iron & Infection

                        Michelle Zeller, MD

                        McMaster University

3:45 p.m.         Sickle Cell Disease: Sickling and other Hemoglobinopathies

                        Alexis Thompson, MD, MPH

                        Northwestern University

4:15 p.m.         Panel Discussion                      

4:45 p.m.         Program Adjournment

 

Registration Information for Highlights of ASH in the Mediterranean
Contact the ASH Registration Center

Assistance is available from 8:30 a.m. to 5:00 p.m. Eastern Time, Monday through Friday. The ASH Registration Center is closed on weekends and holidays.

Phone:
888-273-5704 (U.S. toll free)
001-703-449-6418 (International)
Email:
Fax:
703-563-2715 (U.S. toll free)
001-703-563-2715 (International)
Mail:
ASH Registration Center
c/o SPARGO, Inc.
11208 Waples Mill Road, Suite 112
Fairfax, VA 22030

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Η Αιμοδοσία το 2018 - Αιχμές στην επιλογή του αιμοδότη και στην ποιότητα»
Υπό την Αιγίδα του Ε.ΚΕ.Α.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 11 - 12 Οκτωβρίου 2018 Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις εδώ

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών