Τελευταία νέα :

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΥΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β ΚΥΤΤΑΡΑ

Protocol: M20-621
EPCORETM FL-1
Μια Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτού Σχεδιασμού Δοκιμή Φάσης 3 για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας του Epcoritamab σε Συνδυασμό με το Θεραπευτικό Σχήμα R-CHOP Έναντι του Σχήματος R-CHOP σε Ασθενείς με Νεοδιαγνωσθέν Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β-Κύτταρα (DLBCL)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

  • .ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Θ. Βασιλακόπουλος, ΑΘΗΝΑ

Protocol: MO40598 (POLARGO) / A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Polatuzumab Vedotin in Combination With Rituximab, Gemcitabine and Oxaliplatin Compared to Rituximab, Gemcitabine and Oxaliplatin Alone in Participants With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma (POLARGO)

Active, not recruiting

Μία φάσης ΙΙΙ, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη αξιολόγησης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του polatuzumab vedotin σε συνδυασμό με ριτουξιμάμπη συν γεμσιταβίνη συν οξαλιπλατίνη (R-GEMOX) έναντι μονοθεραπείας με R-GEMOX σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα B- Κύτταρα.

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04182204

2018-003727-10 ( EudraCT Number )

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

  • .ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Θ. Βασιλακόπουλος, ΑΘΗΝΑ
  • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ", ΑΘΗΝΑ

Protocol: KCP-330-009 (SADAL) / Selinexor (KPT-330) in Patients With Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL)

Φάσης 2b, ανοιχτή μελέτη του selinexor (KPT-330) σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα (DLBCL)

Estimated Study Completion Date November 2027

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02227251

2014-001977-15 ( EudraCT Number )

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", Υπευθ. Θ. Μαρινάκης

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Β’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΓΠΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ", Υπευθ. Καθ. Π.Τσιριγώτης

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΜΜΟ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΛΑΪΚΟ", Υπευθ. Καθ. Θ. Βασιλακόπουλος, ΑΘΗΝΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΜΜΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ " Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", Υπευθ. Ν. Σταυρογιάννη

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Υπευθ. Ε. Καψάλη

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΜΜΜΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

Δημοφιλέστερα