Τελευταία νέα :
6th Greco-Israeli Hematology Meeting9-10 Μαΐου 2024, Λευκωσία, Κύπρος Chairmen of the Organizing Committee:Benjamin Brenner, Damianos Sotiropoulos, Michalis Michael Abstract submission deadline: March 31st, 2024 Δείτε την Α Ανακοίνωση εδώ
Εγγραφές https://ehaweb.org/congress/eha2024-hybrid-congress/registration/ Πληροφορίες https://ehaweb.org/congress/eha2024-hybrid-congress/general-information/
Στο Αιματολογικό Τμήμα της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού ΝοσοκομείουΠατρών (ΠΓΝΠ), με Δ/ντή τον Καθ. κ. Α. Σπυριδωνίδη, έχουν προκηρυχθεί οι εξής θέσεις: * 2 θέσεις Επιμελητών Β' (αναρτημένηπροκήρυξη…
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ TP53 ΚΑΙ IGHV ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΛΛ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο έλεγχος αποστέλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:1. Έλεγχος για μεταλλάξεις γονιδίου TP53: πριν από κάθε γραμμή θεραπείας.…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ.) Το ΕΑΚΜΥΣ είναι το Πανελλήνιο Αρχείο Καταγραφής Ασθενών με…

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξειδίκευσης στα "Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα".

Το πρόγραμμα παρέχεται για πρώτη φορά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ).

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στο σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που αφορούν στην κλινική έρευνα, παραγωγή, πιστοποίηση, αξιολόγηση, διαχείριση, εμπορία και αποζημίωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εκπαιδευτές είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες στον τομέα των τεχνολογιών και υπηρεσιών υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:
https://biotech.cce.uoa.gr

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ COVID-19 Συντακτική ομάδα Επιστημόνων Ιωάννης Μπαλταδάκης, Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός", Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αθήνα Μαρία Παγώνη,…
TIF GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF TRANSFUSION DEPENDENT THALASSAEMIA (TDT): The Updated Version 2.0
Thalassaemia Antonis Kattamis, Janet L Kwiatkowski, Yesim Aydinok Thalassaemia is a diverse group of genetic disorders with a worldwide distribution affecting globin chain synthesis. The pathogenesis of thalassaemia lies in…
Ζητούνται Αιματολόγοι με εμπειρία στην Αιμοδοσία - Αιμόσταση, για να εργασθούν ως Επικουρικοί στα παρακάτω Νοσοκομεία  Κέντρο Αίματος στο Γ. Ν "Βενιζέλειο" Ηρακλείου Κρήτης (κ. Δημήτριο Ξυδάκη, Νεφρολόγο, Επιμελητή Α΄ ΕΣΥ…

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών