Τελευταία νέα :

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

Πιστοί και φέτος στο καθιερωμένο ραντεβού μας, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο σεμινάριο της Ακαδημίας Αιμοδοσίας της Ε.Α.Ε με θέμα «Η Αιμοδοσία το 2019 - Αιχμές στην επιλογή του αιμοδότη και στην ποιότητα», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 27-28 Σεπτεμβρίου 2019.
Το σεμινάριο αυτό που πιστεύουμε ότι έχει αποτελέσει ένα σταθερό πεδίο συνάντησης και επικοινωνίας όσων μάχονται καθημερινά στο χώρο της Αιμοδοσίας από οποιαδήποτε θέση, έχει παρόμοια θεματολογία με αυτό που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Διαχρονικά προσπάθειά μας είναι η διαρκής βελτίωσή του, που βασίζεται στα νέα επιστημονικά δεδομένα και στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εύστοχες παρατηρήσεις αυτών που συμμετείχαν στους προηγούμενους κύκλους, όσο και τις τρέχουσες αλλαγές στην οργάνωση της Αιμοδοσίας στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό η θεματολογία του σεμιναρίου εστιάζει σε θέματα που αφορούν τον “αιμοδότη” και την “ποιότητα”, με γνώμονα την αναδιοργάνωση του συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας μας που υλοποιείται πλέον από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).
Γι’ αυτό και απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην Αιμοδοσία - Βιολόγους, Γιατρούς, Νοσηλευτές και Τεχνολόγους. Την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου η Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.Α. θα παρουσιάσει το σχέδιο δράσης και τους στόχους του Ε.ΚΕ.Α., ενώ όλες οι υπόλοιπες εισηγήσεις αφορούν την προσέλκυση, την επιλογή και τη φροντίδα του αιμοδότη, περιλαμβάνοντας και μια ειδική διαδραστική συνεδρία, που θα προσπαθήσει να δώσει κατευθύνσεις κυρίως σε αμφιλεγόμενα θέματα.
Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στην ποιότητα, ενώ περιλαμβάνει και θέματα που επιβάλλει η εποχή μας, όπως η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Τέλος για πρώτη φορά έχει προβλεφθεί ειδική συνεδρία κατά την οποία θα δοθεί η δυνατότητα να υποβληθούν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες για θέματα που τους απασχολούν.
Τούτων δοθέντων, πιστεύουμε ότι το σεμινάριο θα έχει ενδιαφέρον και σας προτρέπουμε να το παρακολουθήσετε. Σας περιμένουμε με την ελπίδα ότι η όλη διοργάνωση θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και θα αποτελέσει πεδίο γόνιμου διαλόγου, με ζητούμενο πάντα τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αιμοδοτών και ασθενών. Φροντίστε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή!
Φιλικά,
Ελισάβετ Γρουζή
Διευθύντρια Σπουδών της Ακαδημίας Αιμοδοσίας

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Δείτε εδώ το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα της Επιστημονικής Εκδήλωσης που διοργανώνουν τα Τμήματα «Λεμφοϋπερπλαστικών Νόσων», «Εργαστηριακής Διάγνωσης & Ελέγχου Ποιότητας» , «Παιδιατρικής Αιματολογίας» και η Ακαδημία Αιμοδοσίας της Ε.Α.Ε, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα.

Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

17 & 18 Μαΐου 2019

Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, Αθήνα

Call for Abstracts


Δείτε το Προκαταρτικό Πρόγραμμα εδώ

7 - 10 Νοεμβρίου 2019

ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

OnLine Υποβολή Εργασιών εδώ 

Η Ελλάδα, μέσω της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Κρήτης) και του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση (Joint Action) GAPP (Facilitating the Authorization of Preparation Processes for blood, tissue and cells).
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο του 2018 και έχει διάρκεια 36 μήνες. Συντονίζεται από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και το Εθνικό Κέντρο Αίματος της Ιταλίας και συμμετέχουν σε αυτό 17 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα συντονίζει τις δράσεις Διάχυσης και Επικοινωνίας του Προγράμματος (Work package Dissemination and Communication Leader). Επιπλέον, συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς το Ε.ΚΕ.Α. και ο Ε.Ο.Μ.
Ο βασικός στόχος του Προγράμματος GAPP είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης από τις Αρμόδιες Αρχές κάθε χώρας για την αξιολόγηση και την έγκριση των διαδικασιών παραγωγής μοσχευμάτων αίματος, ιστών και κυττάρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 της οδηγίας 2002/98 / ΕΚ και στο άρθρο 28 της οδηγίας 2004/23 / ΕΚ.
Το Πρόγραμμα GAPP θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις καινοτόμες διεργασίες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη ή / και έχουν περιγραφεί προηγουμένως στις σχετικές Κοινές Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών κατά την αξιολόγηση νέων μεθόδων παρασκευής προϊόντων όπως επίσης και η ανάπτυξη διεθνούς δικτύου εμπειρογνωμόνων για την στήριξη των Αρμοδίων Αρχών στις διαδικασίες αξιολόγησης.
Περίληψη Layman του Προγράμματος
Ιστοσελίδα της Δράσης GAPP

Newsletter για την πρόοδο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης GAPP

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών