Τελευταία νέα :

Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και λοιπών Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, με αρ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 46515/22-7-2021 που έχει αναρτηθεί και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ0Α9465ΦΥΟ-ΟΝΤ) και αρ.πρωτ. ΠΙΣ 10041/23-7-2021 με θέμα «Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και τον τρόπο καταβολής επιδόματος στους ειδικευόμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους σε αυτές».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του 2ου κύκλου του προγράμματος επιμόρφωσης με αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Διαχείριση και Εφαρμογές», από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το πρόγραμμα διαρκεί 14 εβδομάδες, πραγματοποιείται εξ αποστάσεως
(e-learning) και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του απονέμεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης (2,5 πιστωτικές μονάδες ECVET), από το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην υγεία, και ειδικότερα στο πεδίο δραστηριότητας της Εταιρείας σας, είναι καταλυτικές και έχουν σημαντικές κλινικές, επιχειρηματικές, οικονομικές, νομικές, ηθικές και κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις.

Εκ τη Γραμματείας του Προγράμματος
«Τεχνολογίες Υγείας» | ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ
e-mail: biotech-cce(at)uoa(dot)gr
url: www.biotech.cce.uoa.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Α.Ε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

14 Ιουνίου 2021

Κάθε στιγμή κάποιος, κάπου, χρειάζεται αίμα

Δώσε αίμα, κράτα τον Κόσμο ζωντανό!

Δώσε αίμα, μοιράσου τη Ζωή!

Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη. Είναι η γενέθλια μέρα του νομπελίστα γιατρού Karl Landsteiner (14 Ιουνίου 1868 – 26 Ιουνίου 1943), πατέρα πρακτικά της αιμοδοσίας, αφού ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και το Rhesus και άλλαξε την ιστορία της ιατρικής κάνοντας εφικτές τις μεταγγίσεις...(διαβάστε περισσότερα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της COST Δράσης EuNet-INNOCHRON,  διοργανώνεται το 1ο (live) Early Career Investigators Workshop στη Γένοβα 2-3 Σεπτεμβρίου 2021, στο οποίο θα καλυφθεί πλήρως η συμμετοχή και διαμονή περιορισμένου αριθμού νέων ερευνητών/κλινικών με βάση το βιογραφικό, την εργασία που θα καταθέσουν και το ενδιαφέρον στο ευρύτερο πεδίο των ουδετεροπενιών (συγγενείς, επίκτητες, παιδιών, ενηλίκων).

Πληροφορίες στο https://eunet-innochron.eu/young-innochron

ECI MEETING AGENDA

Call for applications

32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο 

11-14 Νοεμβρίου 2021

Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Α' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Online ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η πανδημία από τον ιό SARS-CoV-2 έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την Εθελοντική Αιμοδοσία με συνέπεια τη δραματική επιδείνωση της έλλειψης αίματος και των παραγώγων αυτού.

Η προσέλευση στις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας έχει μειωθεί αισθητά αν και δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια του Αιμοδότη δεδομένου ότι τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Ο αυξανόμενος ρυθμός εμβολιασμού του πληθυσμού αποτελεί καίριο παράγοντα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των προβλημάτων που έχει επιφέρει.

Από την άλλη, τίθεται το ερώτημα αν ο εμβολιασμός σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την καταλληλότητα του Αιμοδότη και την ασφάλεια του Αίματος.

Το Ε.ΚΕ.Α (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας) έχει ανακοινώσει τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με την αιμοδοσία μετά τον εμβολιασμό έναντι του ιού SARS-CoV-2..(διαβάστε περισσότερα)

Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia: Frequently Asked Questions

 

(Version 1.1; last updated April 16, 2021)

Input from: James Bussell, MD; Jean M. Connors, MD; Douglas B. Cines, MD; Cynthia E. Dunbar, MD; Laura C. Michaelis, MD; Lisa Baumann Kreuziger, MD; Agnes Y. Y. Lee, MD, MSc; Ingrid Pabinger, MD

On April 13, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the Centers for Disease Control and Prevention suggested pausing administration of the AD26.COV2.S Johnson & Johnson (JJ) vaccine to allow investigation of several cases of a severe clotting and thrombocytopenia syndrome being termed “vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)” occurring post-vaccination. This announcement comes on the heels of the initial reports of VITT in individuals receiving the CHaDOx1 nCov-19 AstraZeneca (AZ) vaccine outside the United States. Clinical and laboratory characteristics of VITT have recently been reported.1,2,3 The incidence of this constellation of findings appears extremely low following either vaccine, with causality not established.(read more)

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών