Τελευταία νέα :

6th Greco-Israeli Hematology Meeting
9-10 Μαΐου 2024, Λευκωσία, Κύπρος

Chairmen of the Organizing Committee:
Benjamin Brenner, Damianos Sotiropoulos, Michalis Michael

Abstract submission deadline: March 31st, 2024

Δείτε την Α Ανακοίνωση εδώ

Στο Αιματολογικό Τμήμα της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού ΝοσοκομείουΠατρών (ΠΓΝΠ), με Δ/ντή τον Καθ. κ. Α. Σπυριδωνίδη, έχουν προκηρυχθεί οι εξής θέσεις:

* 2 θέσεις Επιμελητών Β' (αναρτημένη
προκήρυξη στην 6η ΥΠΕ με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 10/01/2024
(ΑΔΑ: 6Θ47465ΦΥΟ-5ΤΙ;
https://www.dypede.gr/2023/12/08/prokiryxeis-nosokomeion-4/
έγκριση ορθή επαν.)
* 2 Θέσεις Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία»
και «Εργαστηριακή Αιματολογία»
(Ανάρτηση προκήρυξης και περιγραφή
θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ εντός Δεκεμβρίου 2023)

Περισσότερες πληροφορίες και
επικοινωνία με τον Διευθυντή Καθ. Α.
Σπυριδωνίδη μέσω της Γραμματείας, κ.
Τζίρου, τηλ. +30-2610-999506,

Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να
αποστείλουν βιογραφικό και motivational letter
στο και "

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ TP53 ΚΑΙ IGHV ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΛΛ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο έλεγχος αποστέλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Έλεγχος για μεταλλάξεις γονιδίου TP53: πριν από κάθε γραμμή θεραπείας. ΔΕΝ θα αποστέλλεται έλεγχος κατά τη διάγνωση, εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις που πρόκειται να γίνει άμεση έναρξη θεραπείας.
2. Έλεγχος για κατάσταση μεταλλάξεων γονιδίων ανοσοσφαιρινών: πριν από την πρώτη γραμμή θεραπείας. ΔΕΝ θα αποστέλλεται έλεγχος κατά τη διάγνωση, εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις που πρόκειται να γίνει άμεση έναρξη θεραπείας.
Σημειώνεται, ότι σε περιπτώσεις λεμφοκυτταρικού λεμφώματος (SLL) ο έλεγχος σε δείγμα αίματος συνήθως ΔΕΝ είναι πληροφοριακός.

Ο διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται στα κάτωθι πιστοποιημένα Εργαστήρια
1. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην Θεσσαλονίκη, με Υπεύθυνο τον κ. Κ. Σταματόπουλο
2. Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής στην Αιματολογία του Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακρίβειας Κε.Νε.Β.Ι.Α. του ΕΚΠΑ, με Υπεύθυνο τον κ. Π. Παναγιωτίδη

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ (συμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό)

ΟΔΗΓΙΕΣ για την προετοιμασία του βιολογικού υλικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ.)

 • Το ΕΑΚΜΥΣ είναι το Πανελλήνιο Αρχείο Καταγραφής Ασθενών με ΜΔΣ και καταγράφει συστηματικά πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων εδώ και σχεδόν 20 έτη.
 • Οι καταγραφές οδήγησαν στη δημοσίευση σειράς επιδραστικών άρθρων σε υψηλού κύρους ιατρικά περιοδικά (18 δημοσιεύσεις στο PubMed).
 • Από τον περασμένο Δεκέμβριο το ΕΑΚΜΥΣ λειτουργεί πλέον ως προοπτικό μητρώο και η πλατφόρμα του αναβαθμίστηκε και είναι πλέον απολύτως συμβατή με το Πανευρωπαϊκό μητρώο ΜΔΣ.
 • Στο ΕΑΚΜΥΣ συμμετέχουν περισσότερα από 20 κέντρα (κλινικές/τμήματα) σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Καθήκοντα/δραστηριότητες του γραμματέα/καταγραφέα:

 • Καθημερινή επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας ΜΔΣ και ενημέρωση για τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες (αλληλογραφία/συναντήσεις)
 • Τακτική επικοινωνία με τους υπεύθυνους καταγραφείς έκαστου κέντρου για συλλογή και διευθέτηση τυχόν προβλημάτων/καθυστερήσεων.
 • Τακτική – τουλάχιστον μηνιαία επίσκεψη στα νοσοκομεία/κέντρα των Αθηνών για έλεγχο/ενημέρωση των καταγραφών
 • Επίσκεψη τουλάχιστον δυο φορές ετησίως στα κέντρα καταγραφής εκτός Αθηνών (π.χ. Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κρήτη)
 • Συγκρότηση και κυκλοφορία του 6μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του ΕΑΚΜΥΣ, σε συνεργασία με τον στατιστικολόγο της ομάδας ΜΔΣ και τα μέλη της.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο (κατά σειρά προτίμησης) ιατρικής, βιολογίας, φαρμακευτικής, λοιπών ανωτάτων σχολών.
 • Τεκμηριωμένη/ικανή γνώση Η/Υ, λειτουργία βάσεων δεδομένων.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Κάτοικος Αττικής
 • Διδακτορικό συναφές με καταγραφή ασθενών/συγκρότηση μητρώων ασθενών.
 • Μεταπτυχιακή επιμόρφωση στο παραπάνω ή συναφές πεδίο.
 • Τεκμηριωμένη/ικανή γνώση βιοστατιστικής.
 • Προϋπηρεσία σε άλλα μητρώα ασθενών ή/και σε Κατ’ Ανάθεση Οργανισμό Έρευνας (CRO). Θα εκτιμηθεί ειδικά προϋπηρεσία σε σχέση με εξωτερικό έλεγχο ποιότητας ή διαπίστευση
 • Επιστημονικό έργο συναφές με το θέμα της προκήρυξης.

 

Σύμβαση/αμοιβή

 • Η αποζημίωση θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεχθέντος υποψήφιου, της διάρκειας και των εργατώρων απασχόλησής του.
 • Η συνολική αποζημίωση θα περιλαμβάνει και τις προγραμματισμένες μετακινήσεις σε κέντρα εκτός Αθηνών με κάλυψη των αποδεδειγμένων οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής, επιπλέον των τακτικών αποδοχών.
 • Ελάχιστος χρόνος σύμβασης 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης αλλά και με ποινική ρήτρα σε πρώιμη, αδικαιολόγητη, διακοπή της σύμβασης από τον/την προσληφθέντα/προσληφθείσα.

Πληροφορίες/επικοινωνία

 • Γιάννης Κοτσιανίδης – Πρόεδρος Επιστημονικού Τμήματος ΜΔΣ-ΜΑ, τηλ 6948483319, email:
 • Αργύρης Συμεωνίδης – Υπεύθυνος λειτουργίας του ΕΑΚΜΥΣ, τηλ 6944960012,email:
 • Ελευθερία Χατζημιχαήλ – Γραμματέας Επιστημονικού Τμήματος ΜΔΣ-MA, τηλ 6945616858, email:

 

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εξειδίκευσης στα "Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα".

Το πρόγραμμα παρέχεται για πρώτη φορά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ).

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στο σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που αφορούν στην κλινική έρευνα, παραγωγή, πιστοποίηση, αξιολόγηση, διαχείριση, εμπορία και αποζημίωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Εκπαιδευτές είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες στον τομέα των τεχνολογιών και υπηρεσιών υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:
https://biotech.cce.uoa.gr

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών