Τελευταία νέα :
Νέα / Ειδήσεις
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2021 Αρ. Πρωτ. 6985        Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Υγείας,Αξιότιμη Κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ Υγείας,Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε της ΕΕΕ, Σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ 3794Β/13-8-2021, άρθρο 2,…
SARS-CoV-2 Vaccine and Thrombosis: An Expert Consensus on Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia Ismail Elalamy1,2,3 Grigoris Gerotziafas1,2 Sonia Alamowitch4,5 Jean-Pierre Laroche6,7 Patrick Van Dreden2 Walter Ageno8 Jan Beyer-Westendorf9 Alexander T. Cohen10…
Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και λοιπών Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών, με αρ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 46515/22-7-2021 που έχει αναρτηθεί και…
Οδηγίες για τον Εμβολιασμό Ασθενών με Αιματολογικά Νοσήματα έναντι του ιού SARS-COV-2 Μαρία Παγώνη Ιωάννης ΜπαλταδάκηςΙωάννης Μπάτσης Για το ΔΣ της ΕΑΕ Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021 Ι. ΕισαγωγήΣε μια εποχή…
Η πανδημία από τον ιό SARS-CoV-2 έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την Εθελοντική Αιμοδοσία με συνέπεια τη δραματική επιδείνωση της έλλειψης αίματος και των παραγώγων αυτού. Η προσέλευση στις Νοσοκομειακές…
Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia: Frequently Asked Questions   (Version 1.1; last updated April 16, 2021) Input from: James Bussell, MD; Jean M. Connors, MD; Douglas B. Cines, MD; Cynthia E.…
Τμήμα "Οξειών Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων" της Ε.Α.Ε Σύμφωνα με τις οδηγίες της TMS, ο εμβολιασμός έναντι του ιού SARS-COV-2 θεωρείται ασφαλής για τους ασθενείς με Δερματική και Συστηματική Μαστοκυττάρωση.…
Δείτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε https://www.eae.gr/el/information/guidelines Τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ασφάλεια και την Επάρκεια Αίματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας νόσου COVID-19, μεταφρασμένες…
American Society of Hematology 2020 guidelines for sickle cell disease: prevention, diagnosis, and treatment of cerebrovascular disease in children and adults

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών