Τελευταία νέα :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ TP53 ΚΑΙ IGHV ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΛΛ ΤΗΣ Ε.Α.Ε

Κατηγορία Νέα / Ειδήσεις
Διαβάστηκε 321 φορές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ TP53 ΚΑΙ IGHV ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΛΛ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο έλεγχος αποστέλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Έλεγχος για μεταλλάξεις γονιδίου TP53: πριν από κάθε γραμμή θεραπείας. ΔΕΝ θα αποστέλλεται έλεγχος κατά τη διάγνωση, εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις που πρόκειται να γίνει άμεση έναρξη θεραπείας.
2. Έλεγχος για κατάσταση μεταλλάξεων γονιδίων ανοσοσφαιρινών: πριν από την πρώτη γραμμή θεραπείας. ΔΕΝ θα αποστέλλεται έλεγχος κατά τη διάγνωση, εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις που πρόκειται να γίνει άμεση έναρξη θεραπείας.
Σημειώνεται, ότι σε περιπτώσεις λεμφοκυτταρικού λεμφώματος (SLL) ο έλεγχος σε δείγμα αίματος συνήθως ΔΕΝ είναι πληροφοριακός.

Ο διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται στα κάτωθι πιστοποιημένα Εργαστήρια
1. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην Θεσσαλονίκη, με Υπεύθυνο τον κ. Κ. Σταματόπουλο
2. Μονάδα Μοριακής Διαγνωστικής στην Αιματολογία του Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακρίβειας Κε.Νε.Β.Ι.Α. του ΕΚΠΑ, με Υπεύθυνο τον κ. Π. Παναγιωτίδη

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ (συμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό)

ΟΔΗΓΙΕΣ για την προετοιμασία του βιολογικού υλικού

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών