Τελευταία νέα :

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ...

Κατηγορία Νέα / Ειδήσεις
Διαβάστηκε 326 φορές

Η Οξεία Λευχαιμία αποτελεί αιματολογική κακοήθεια που εμφανίζεται σε περίπου 80-90 άτομα ανά 1.000.000 πληθυσμού κατ΄ έτος. Διακρίνεται στην Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία, που εμφανίζεται συχνότερα σε ενήλικες και ιδιαίτερα σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας και στην Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, που εμφανίζεται συχνότερα στην παιδική ηλικία.

Η πρόγνωση της Οξείας Λευχαιμίας έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση με αποτέλεσμα την ίαση σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών. Την τελευταία δεκαετία πλήθος καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων με σημαντική αποτελεσματικότητα έχει εισαχθεί στην κλινική πράξη. Η κυτταρική θεραπεία με την χορήγηση γενετικώς τροποποιημένων λεμφοκυττάρων έχει βελτιώσει την έκβαση των ασθενών με Οξεία Β-Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, στους οποίους έχει αστοχήσει η συμβατική χημειοθεραπεία. Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί την πλέον αποτελεσματική θεραπεία και η εφαρμογή της είναι πλέον εφικτή σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών ακόμα και μεγάλης ηλικίας. Η ευρεία εφαρμογή της αλλογενούς μεταμόσχευσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην δημιουργία μεγάλων μητρώων εθελοντών δοτών, τόσο διεθνώς, όσο και στον ελληνικό χώρο. Το ελληνικό μητρώο σήμερα προσεγγίζει τον αριθμό των 200.000 εθελοντών δοτών, ενώ πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Η θεραπεία της λευχαιμίας είναι υπόθεση που αφορά όλους μας και για την αντιμετώπισή της χρειάζεται η συμμετοχή όλων. Για να νικήσουμε την λευχαιμία, αλλά και πολλές άλλες σοβαρές ασθένειες, πρέπει να συμμετέχουμε όλοι με την εθελοντική προσφορά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και οργάνων. Ο λόγος είναι προφανής. Γιατί είμαστε όλοι υποψήφιοι ασθενείς.
Η Οξεία Λευχαιμία αποτελεί αιματολογική κακοήθεια που εμφανίζεται σε περίπου 80-90 άτομα ανά 1.000.000 πληθυσμού κατ΄ έτος. Διακρίνεται στην Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία, που εμφανίζεται συχνότερα σε ενήλικες και ιδιαίτερα σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας και στην Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, που εμφανίζεται συχνότερα στην παιδική ηλικία.

Η πρόγνωση της Οξείας Λευχαιμίας έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση με αποτέλεσμα την ίαση σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών. Την τελευταία δεκαετία πλήθος καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων με σημαντική αποτελεσματικότητα έχει εισαχθεί στην κλινική πράξη. Η κυτταρική θεραπεία με την χορήγηση γενετικώς τροποποιημένων λεμφοκυττάρων έχει βελτιώσει την έκβαση των ασθενών με Οξεία Β-Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, στους οποίους έχει αστοχήσει η συμβατική χημειοθεραπεία. Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί την πλέον αποτελεσματική θεραπεία και η εφαρμογή της είναι πλέον εφικτή σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών ακόμα και μεγάλης ηλικίας. Η ευρεία εφαρμογή της αλλογενούς μεταμόσχευσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην δημιουργία μεγάλων μητρώων εθελοντών δοτών, τόσο διεθνώς, όσο και στον ελληνικό χώρο. Το ελληνικό μητρώο σήμερα προσεγγίζει τον αριθμό των 200.000 εθελοντών δοτών, ενώ πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Η θεραπεία της λευχαιμίας είναι υπόθεση που αφορά όλους μας και για την αντιμετώπισή της χρειάζεται η συμμετοχή όλων. Για να νικήσουμε την λευχαιμία, αλλά και πολλές άλλες σοβαρές ασθένειες, πρέπει να συμμετέχουμε όλοι με την εθελοντική προσφορά αίματος, αιμοποιητικών κυττάρων και οργάνων. Ο λόγος είναι προφανής. Γιατί είμαστε όλοι υποψήφιοι ασθενείς.

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών