Τελευταία νέα :

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ

Διαβάστηκε 22161 φορές

Protocol 20180117 SELECT

Μία Ανοιχτού Σχεδιασμού, Φάσης 2 Δοκιμή για τη Θεραπεία Ασθενών με Πρώτη ή Δεύτερη Υποτροπή Πολλαπλού Μυελώματος με Καρφιλζομίμπη, Πομαλιδομίδη και Δεξαμεθαζόνη (KPd)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

  • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH

 

DREAMM3  GSK207495

Φάσης ΙΙΙ, ανοιχτής ετικέτας, τυχαιοποιημένη μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του belantamab mafodotin ως μεμονωμένου παράγοντα σε σύγκριση με το σχήμα πομαλιδομίδης σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη χαμηλής δόσης (pom/dex) σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM) (DREAMM 3)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

·       ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

DREAMM8 GSK207499

Μια πολυκεντρική, ανοιχτής ετικέτας, τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Belantamab Mafodotin σε συνδυασμό με πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (B-Pd) έναντι του συνδυασμού με πομαλιδομίδη, βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη (PVd) σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (DREAMM 8)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

  • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH

Protocol 68284528MMY3004

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης που συγκρίνει τον συνδυασμό βορτεζομίμπης, λεναλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης (VRd) ακολουθούμενα από το Ciltacabtagene Autoleucel, μια θεραπεία με Τ Λεμφοκύτταρα που φέρουν χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (CAR-T) στοχευμένη κατά του BCMA έναντι του συνδυασμού βορτεζομίμπης, λεναλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης (VRd) ακολουθούμενα από θεραπεία συνδυασμού λεναλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης (Rd) σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο πολλαπλό μυέλωμα, για τους οποίους δεν προβλέπεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων ως αρχική θεραπεία

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

  • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH

 

Protocol C16029 (TOURMALINE-MM5)

Μια μελέτη Φάσης 2/3, ανοικτής επισήμανσης σύγκρισης του από του στόματος συνδυασμού Ixazomib/dexamethasone έναντι του συνδυασμούPomalidomide/Dexamethasone στο υποτροπιάζον και/ή ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ανθεκτικό ή και υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα μετά από 2 ή περισσότερες γραμμές θεραπείας
Ανθεκτικότητα στη λεναλιδομίδη
Να έχει λάβει bortezomib ή carfilzomib και να έχει επιτύχει PR και να μην έχει κάνει πρόοδο νόσου εντός 60 ημερών από την τελευταία δόση
Μετρήσιμη νόσος (με Mpeak ή Upeak)
ANC ≥1000/mm3 και PLTs ≥75,000/mm3
GFRcl≥30 mL/min
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Προηγούμενη έκθεση σε πομαλιδομίδη ή ixazomib

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

DARE

Αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας με Daratumumab σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα με νεφρική δυσλειτουργία
Κριτήρια εισαγωγής
Υποτροπιάζον ή και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα μετά από τουλάχιστον 2 γραμμές θεραπείας που να περιλαμβάνουν IMiD, αναστολέα πρωτεασώματος και αλκυλιούντα παράγοντα
Μετρήσιμη νόσος για IgG ΠΜ 1.0 ≥ g/dL και για IgA, IgD, IgE ΠΜ ≥ 0.5 g/Dl ή U-peak≥ 200 mg/24 h ή ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες ≥ 100 mg/L
GFRclearance <30ml/min ή και ανάγκη για αιμοκάθαρση

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ»
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Υπευθ. Ευδ. Χατζηχαρίση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ARROW 2

Μελέτη σύγκρισης του συνδυασμού KRd σε δύο διαφορετικά δοσολογικά επίπεδα (εβδομαδιαία έναντι δις εβδομαδιαίας χορήγησης) σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα
Όλοι οι ασθενείς θα λαμβάνουν λεναλιδομίδη σε δόση 25mg και carfilzomib είτε σε δόση 27mg/m2 δις εβδομαδιαίως ή σε δόση 56mg/m2 μία φορά την εβδομάδα. Συνολικά θα λαμβάνουν 12 κύκλους.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Τουλάχιστον PR σε μία προηγούμενη γραμμή θεραπείας
1-3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας
Οι ασθενείς επιτρέπεται να έχουν εκτεθεί σε PI ή Revlimid αρκεί να έχουν επιτύχει τουλάχιστον PR και να έχει μεσολαβήσει μια περίοδος wash out 6 μηνών(εξαίρεση αποτελεί η συντήρηση με λεναλιδομίδη)
Μετρήσιμη νόσος (>1g/dl για IGG, και >0,5g/dl για IGA, Upeak>200mg/24h ή SFLC>100mg/L
EF>40%
CrClearance>60ml/min

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ο.Ν.Α «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ΑΘΗΝΑ

REBUILD

Προοπτική, πολυκεντρική, ανοιχτή, φάσης 2 μελέτη της μονοθεραπείας με daratumumab στις παραμέτρους του οστικού μεταβολισμού σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει τουλάχιστον 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας που περιλαμβάνουν λεναλιδομίδη και αναστολέα πρωτεασώματος
Κριτήρια εισαγωγής
Μετρήσιμη νόσος≥ 1.0 g/dL (IgA≥ 0.5 g/dL) ή Upeak ≥ 200 mg/24h ή sFLC ≥ 10 mg/dL
Τουλάχιστον 2 γραμμές θεραπείας που περιλαμβάνουν λεναλιδομίδη και αναστολέα πρωτεασώματος
ANC ≥1.0 x 109 /L, Αιμοπετάλια ≥50 x 109 /L, Αιμοσφαιρίνη> 7.5 g/dL
CrCl ≥ 30 mL/min
Κριτήρια αποκλεισμού
FEV1 <50%

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ»
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Υπευθ. Ευδ. Χατζηχαρίση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

DARIA
Μελέτη φάσης 2 που μελετά τι συνδυασμό daratumumab ixazomib και δεξαμεθαζόνη ως δεύτερη γραμμή θεραπείας σε ασθενείς με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει θεραπεία πρώτης γραμμής που περιελάμβανε λεναλιδομίδη
Daratumumab ενδοφλέβια χορήγηση στο εγκεκριμένο πρόγραμμα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Να έχουν λάβει λεναλιδομίδη
Μετρήσιμη νόσος με M-spike>1g/dl για IgG και 0,5g/dl στις υπόλοιπες περιπτώσεις ή Upeak>200mg/24h ή FLC involved>10mg/dl και abnormal ratio
ANC>1000
PLTs>75000 ή >50.000 με εκτεταμένη διήθηση
Hb>8g/dl
Crcl CKDEPI>30ml/min
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Να μην έχουν λάβει αγωγή με antiCD38
Να μην έχουν υποβληθεί σε ASCT εντός 3 μηνών από τον κύκλο 1 ημέρα 1

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Υπευθ. Ευδ. Χατζηχαρίση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

CANOVA
Μελέτη φάσης 3, ανοικτή, τυχαιοποιημένη που συγκρίνει το συνδυασμό venetoclax και dexamethasone έναντι του συνδυασμού pomalidomide και dexamethasone σε ασθενείς με θετική μετάλλαξη t (11;14) και υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Τουλάχιστον 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας
Ανθεκτικότητα στη λεναλιδομίδη
Προηγούμενη έκθεση σε τουλάχιστον 1 αναστολέα πρωτεασώματος
Μετρήσιμη νόσος (Mpeak ή Upeak ή FLCs >100mg/L)
Θετική μετάλλαξη για το t (11;14)
GFR clearance >30
ANC>1000/μl
Ηb > 8
Οι ασθενείς που τυχαιοποιούνται στο σκέλος pomalidomide-dexamethasone έχουν τη δυνατότητα crossover στο σκέλος τουvenetoclax όταν τεκμηριωθεί πρόοδος νόσου

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

PERSEUS / Νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς υποψήφιοι για ASCT/HDM

Mία μελέτη φάσης 3, σύγκρισης της Δαρατουμουμάμπης, VELCADE (μπορτεζομίμπης), Λεναλιδομίδης και Δεξαμεθαζόνης (D-VRd) έναντι των VELCADE, Λεναλιδομίδης και Δεξαμεθαζόνης (VRd) σε ασθενείς με Πολλαπλό Μυέλωμα, που δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία και οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για υψηλή δόση θεραπείας

Μονοκλωνικά πλασματοκύτταρα στον μυελό των οστών ≥10% ή παρουσία πλασµατοκυττώματος επιβεβαιωμένη με βιοψία και τεκμηριωμένο πολλαπλό μυέλωμα που ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια για ασβέστιο, νεφρούς, αναιμία, οστά (CRAB) ή τα κριτήρια για τους βιοδείκτες κακοήθειας:

Κριτήρια CRAB: 1. Υπερασβεστιαιμία: ασβέστιο ορού >0,25 mmol/L (>1 mg/dL) πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο (ΑΦΟ) ή >2.75 mmol/L (>11 mg/dL)

  1. Νεφρική ανεπάρκεια: κάθαρση κρεατινίνης 177 μmol/L (>2 mg/dL) >40ml/min
  2. Αναιμία: αιμοσφαιρίνη >2 g/dL κάτω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο ή αιμοσφαιρίνη <10mg/dl
  3. Οστικές βλάβες: μία ή περισσότερες οστεολυτικές βλάβες σε ακτινογραφία, CT, ή PET-CT σκελετού.

H

Βιοδείκτες κακοήθειας:

  1. Ποσοστό κλωνικών πλασματοκυττάρων στον μυελό ≥60%
  2. Αναλογία εμπλεκόμενων/μη εμπλεκόμενων FLC στον ορό ≥100
  3. >1 εστιακή βλάβη σε μελέτες απεικονιστικής διερεύνησης MRI

Μετρήσιμη νόσος, η οποία ορίζεται βάσει οποιουδήποτε από τα εξής: a. Επίπεδο μονοκλωνικής παραπρωτεΐνης (Μ-πρωτεΐνης) στον ορό ≥1,0 g/dL ή επίπεδο Μ-πρωτεΐνης στα ούρα ≥200 mg/24ωρο, ή b. Πολλαπλό μυέλωμα ελαφρών αλυσίδων χωρίς μετρήσιμη νόσο στον ορό ή στα ούρα: FLC ανοσοσφαιρινών ορού ≥10 mg/dL και παθολογικός λόγος κάππα/λάμδα (κ/λ) FLC ανοσοσφαιρινών ορού

Hb>7,5g/dl, ANC>1000

GFR clearance>30ml/min

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

BRIDGE (OP-107) Melflufen and Dexamethasone in RRMM and Impaired Renal Function
Μελέτη φάσης 2 αξιολόγησης του συνδυασμού μελφλουφένης με δεξαμεθαζόνη για ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό ΠΜ και επηρεασμένη νεφρική λειτουργία
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
2-4 προηγούμενες γραμμές θεραπείας
Μετρήσιμη νόσος: M-peak ≥ 0.5 g/dL ή Upeak ≥ 200 mg/24 h ή SFLC ≥ 10 mg/dL ΚΑΙ abnormal k/l ratio
ECOG<=2
Cohort 1: eGFR ≥25mL/min έως <45 mL/min
Cohort 2: eGFR ≥ 15 mL/min έως < 25 mL/min (DSMC approval)
• Πολυμορφοπύρηνα ≥ 1,000 cells/mm3 (1.0 x 109/L)
• Αιμοπετάλια ≥ 75,000 cells/mm3 (75 x 109/L)
• Αιμοσφαιρίνη ≥ 8.0 g/dl

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος
Ανάγκη για τεχνητό νεφρό

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

OCEAN - Protocol No.:OP-103
Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη Φάσης 3 του συνδυασμού Μελφλουφένης και Δεξαμεθαζόνης σε σύγκριση με την Πολαμιδομίδη και Δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, η νόσος των οποίων είναι ανθεκτική στην Λεναλιδομίδη.

Κριτήρια εισαγωγής
Μετρήσιμη νόσος με Mspike ≥ 0.5 g/dL ή ≥ 200 mg/24 h ή τιμές της εμπλεκόμενης ελαφράς αλυσίδας ≥ 100mg/L
2-4 προηγούμενες γραμμές συμπεριλαμβανομένου λεναλιδομίδης και PI. O ασθενής πρέπει να είναι ανθεκτικός στη λεναλιδομίδη (να έχει δηλαδή υποτροπιάσει κατά τη διάρκεια ή εντός 60 ημερών από την τελευταία δόση της λεναλιδομίδης).
ANC ≥ 1,000 cells/mm3, PLTs ≥ 75,000 cells/mm3, Hb ≥ 8.0 g/dl
GFR clearance ≥ 45 mL/min.
Απαιτείται τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα αν ο ασθενής τυχαιοποιηθεί στο σκέλος του melflufen
Κριτήρια αποκλεισμού
Προηγούμενη έκθεση σε πομαλιδομίδη

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

 


 

 

 

 

Δημοφιλέστερα

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών