Τελευταία νέα :

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ

Διαβάστηκε 573 φορές

ΜΕΛΕΤΗ DARE (από 12/02/2018)

Αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας με Daratumumab σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα με νεφρική δυσλειτουργία
Κριτήρια εισαγωγής
Υποτροπιάζον ή και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα μετά από τουλάχιστον 2 γραμμές θεραπείας που να περιλαμβάνουν IMiD, αναστολέα πρωτεασώματος και αλκυλιούντα παράγοντα
Μετρήσιμη νόσος για IgG ΠΜ 1.0 ≥ g/dL και για IgA, IgD, IgE ΠΜ ≥ 0.5 g/Dl ή U-peak≥ 200 mg/24 h ή ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες ≥ 100 mg/L
GFRclearance <30ml/min ή και ανάγκη για αιμοκάθαρση

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ»
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ REBUILD (από 20/02/2018)

Προοπτική, πολυκεντρική, ανοιχτή, φάσης 2 μελέτη της μονοθεραπείας με daratumumab στις παραμέτρους του οστικού μεταβολισμού σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει τουλάχιστον 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας που περιλαμβάνουν λεναλιδομίδη και αναστολέα πρωτεασώματος
Κριτήρια εισαγωγής
Μετρήσιμη νόσος≥ 1.0 g/dL (IgA≥ 0.5 g/dL) ή Upeak ≥ 200 mg/24h ή sFLC ≥ 10 mg/dL
Τουλάχιστον 2 γραμμές θεραπείας που περιλαμβάνουν λεναλιδομίδη και αναστολέα πρωτεασώματος
ANC ≥1.0 x 109 /L, Αιμοπετάλια ≥50 x 109 /L, Αιμοσφαιρίνη> 7.5 g/dL
CrCl ≥ 30 mL/min
Κριτήρια αποκλεισμού
FEV1 <50%

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ»
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ AQUILA (από 27/2/2018)

Μελέτη φάσης 3 που συγκρίνει την υποδόρια χορήγηση του Daratumumab με την ενεργό παρακολούθηση σε ασθενείς με ασυμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα υψηλού ρίσκου
Κριτήρια εισαγωγής
Διάγνωση ασυμπτωματικού πολλαπλού μυελώματος για λιγότερο από 5 έτη με μετρήσιμη νόσο Mpeak ≥10 g/L ή Upeak ≥200 mg/24 ή FLC ≥100 mg/L
BMPCs ≥10% και τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω α. Mpeak ≥30 g/L, β. IgA πολλαπλό μυέλωμα, γ. Ανοσοπάρεση με τουλάχιστον δύο επηρεασμένες ανοσοσφαιρίνες , δ. Πηλίκο εμπλεκόμενης/Μη εμπλεκόμενη αλυσίδας ≥8 και<100 και ε. μονοκλωνικά πλασματοκύτταρα >50% και <60% με μετρήσιμη νόσο
Κριτήρια αποκλεισμού
Οποιαδήποτε ένδειξη για έναρξη θεραπείας με βάση τα αναθεωρημένα κριτήρια
FEV1<50%

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ CANDOR

Carfilzomib-Daratumumab-Dexamethasone (KRd) έναντι Carfilzomib-Dexamethasone (Kd) σε ασθενείς με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει 1-3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας
Κριτήρια Εισαγωγής
Υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα στην τελευταία γραμμή θεραπείας
Μετρήσιμη νόσος για lgG ΠΜ 1.0≥ g/dL και για lgA, IgD, IgE ΠΜ≥ 0.5g/Dl ή U-peak≥ 200mg/24 h ή ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες ≥ 100mg/L
Να έχει λάβει 1 έως 3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας
Προηγούμενη θεραπεία με carfilzomib ή anti-CD38 επιτρέπεται με την προϋπόθεση πως ο ασθενής έχει επιτύχει σε αυτά τα σχήματα τουλάχιστον PR, δεν έχει υποτροπιάσει εντός 60 ημερών από την τελευταία δόση και δεν έχει λάβει κάποιο από τα φάρμακα αυτά για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών από την εισαγωγή στη μελέτη.
Κλάσμα εξώθησης πάνω από 40%
GFR≥20ml/min
ANC≥1.000, PLTs≥50.000, Hb≥8g/dl
Κριτήρια αποκλεισμού
Σοβαρού βαθμού αναπνευστικά προβλήματα ή ΧΑΠ με FEV1<50% της προβλεπόμενης φυσιολογικής τιμής
Προηγούμενη συμμετοχή σε μελέτη φάσης ΙΙΙ της JANSSEN με δαρατουμάμπτη

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ COLUMBA

Τυχαιοποιημένη μελέτη που συγκρίνει την υποδόρια με την ενδοφλέβια χορήγηση της μονοθεραπείας με daratumumab σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα
Κριτήρια εισαγωγής
-Μετρήσιμη νόσος για IGG μυέλωμα ≥ 1,0 g/dL ή επίπεδο Μ- πρωτεΐνης ούρων ≥ 200 mg/24 και για IgA, IgD, IgE, IgM: επίπεδο Μ-πρωτεΐνης ορού ≥ 0,5 g/dL ή επίπεδο Μ-πρωτεΐνης ούρων ≥ 200 mg/24 ώρες ή πολλαπλό μυέλωμα ελαφρών αλυσίδων με FLC ορού≥ 10 mg/dL
-Τουλάχιστον PR σε 1 προηγούμενο θεραπευτικό σχήμα.
-Λήψη τουλάχιστον 3 προηγούμενων γραμμών θεραπείας που συμπεριελάμβαναν έναν και ένα IMiD σε οποιαδήποτε σειρά κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή ανθεκτική νόσος τόσο σε έναν PI όσο και σε ένα IMiD. Για ασθενείς που έλαβαν παραπάνω από 1 τύπο PI, η νόσος πρέπει να είναι ανθεκτική στον PI που λήφθηκε πιο πρόσφατα. Αντίστοιχα, για τους ασθενείς που έλαβαν πάνω από 1 τύπο IMiD, η νόσος πρέπει να είναι ανθεκτική στο IMiD που λήφθηκε πιο πρόσφατα.
-Αιμοσφαιρίνη ³ 7,5 g/Dl, β. απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων ³ 1,0 × 109 /L γ. αριθμός αιμοπεταλίων ³ 50 × 109 δ. εκτιμώμενη κάθαρση κρεατινίνης > 20 mL/min ανά 1,73m2
Κριτήρια αποκλεισμού
- Προηγούμενη λήψη daratumumab ή άλλων θεραπειών με αντίσωμα αντι-CD38.
- Γνωστή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με ταχέως εκπνεόμενο όγκο σε 1 δευτερόλεπτο (FEV1) < 50% του προβλεπόμενου φυσιολογικού.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

Protocol No.: ΕΜΝ14/54767414ΜΜΥ3013 (APOLLO)
Pomalidomide-Dexamethasone +/- Daratumumab σε ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Aσθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυελωμα που έχουν λαβει >2 γραμμές θεραπείας που περιλαμβάνουν bortezomib & lenalidomide. Το άτομο πρέπει να είχε ανταπόκριση (δηλ. PR ή καλύτερη) στην προηγούμενη θεραπεία.
Μετρήσιμη νόσος
Οι ασθενείς πρέπει να έχουν τεκμηριωμένα στοιχεία εξέλιξης της νόσου (PD) κατά τη διάρκεια ή μετά από το τελευταίο σχήμα.
Οι ασθενείς που έλαβαν μόνο 1 γραμμή προηγούμενης θεραπείας πρέπει να έχουν επιδείξει PD κατά ή εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση του σχήματος που περιέχει λεναλιδομίδη (δηλ. ανοχή στη λεναλιδομίδη).
Ουδετερόφιλα≥1,0 x 109 /L
Αιμοσφαιρίνη≥7,5 g/dL
Αιμοπετάλια ≥75 × 109 /L στα άτομα στα οποία στα οποία ≥50% των εμπύρηνων κυττάρων του μυελού των οστών είναι πλασματοκύτταρα
Κάθαρση κρεατινίνης ≥30 mL/min

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ»
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, Θεσσαλονίκη
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ OCEAN - Protocol No.:OP-103
Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη Φάσης 3 του συνδυασμού Μελφλουφένης και Δεξαμεθαζόνης σε σύγκριση με την Πολαμιδομίδη και Δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, η νόσος των οποίων είναι ανθεκτική στην Λεναλιδομίδη.

Κριτήρια εισαγωγής
Μετρήσιμη νόσος με Mspike ≥ 0.5 g/dL ή ≥ 200 mg/24 h ή τιμές της εμπλεκόμενης ελαφράς αλυσίδας ≥ 100mg/L
2-4 προηγούμενες γραμμές συμπεριλαμβανομένου λεναλιδομίδης και PI. O ασθενής πρέπει να είναι ανθεκτικός στη λεναλιδομίδη (να έχει δηλαδή υποτροπιάσει κατά τη διάρκεια ή εντός 60 ημερών από την τελευταία δόση της λεναλιδομίδης).
ANC ≥ 1,000 cells/mm3, PLTs ≥ 75,000 cells/mm3, Hb ≥ 8.0 g/dl
GFR clearance ≥ 45 mL/min.
Απαιτείται τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα αν ο ασθενής τυχαιοποιηθεί στο σκέλος του melflufen
Κριτήρια αποκλεισμού
Προηγούμενη έκθεση σε πομαλιδομίδη

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

Protocol No.: PCYC-1138-CA
Τυχαιοποιημένη, Πολυκεντρική Μελέτη της Ιβρουτινίμπης σε Συνδυασμό με την Πομαλιδομίδη και τη Δεξαμεθαζόνη σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον/Ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ


Protocol No.: PCYC-1139-CA
Ανοιχτή Μελέτη της Ιβρουτινίμπης σε Συνδυασμό με την Βορτεζομίμπη και τη Δεξαμεθαζόνη σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον/Ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Μ.Χ. Κυρτσώνη, ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

Protocol No.: CLBH589D222 (PANORAMA 3)
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη Φάσης 2 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας τριών διαφορετικών σχημάτων από του στόματος λαμβανόμενης πανομπινοστάτης σε συνδυασμό με υποδόρια βορτεζομίμπη και από του στόματος δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα που έχουν εκτεθεί προηγουμένως με ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Μ.Χ. Κυρτσώνη, ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

Protocol No.: EMN11/HO114
Πομαλιδομίδη σε συνδυασμό με Καρφιλζομίμπη και Δεξαμεθαζόνη (PCd) ως θεραπεία επαγωγής και εδραίωσης, ακολουθούμενη από συνδυασμό Πομαλιδομίδης με Δεξαμεθαζόνη έναντι Πομαλιδομίδης ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με εξελισσόμενο Πολλαπλό Μυέλωμα μετά από προηγούμενη θεραπεία 1ης γραμμής με Λεναλιδομίδη και Βορτεζομίμπη.


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

 

Protocol No.: CA204125
Ανοικτή, τυχαιοποιημένη, Φάσης 2 μελέτη του συνδυασμού πομαλιδομίδης/δεξαμεθαζόνης με ή χωρίς ελοτουζουμάμπη σε ασθενείς με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

Protocol No.: C16021
Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης 3 της δια του στόματος χορηγούμενης θεραπείας συντήρησης με Ιξαζομίμπη μετά την αρχική θεραπεία, σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο πολλαπλό μυέλωμα που δεν έχουν υποβληθεί σε Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων.


ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, Θεσσαλονίκη
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Protocol.: STORM

Aσθενείς με πολλαπλό μυέλωμα σε υποτροπή μετά θεραπεία με πομαλιδομίδη, λεναλιδομίδη, μπορτεζομίδη, καρφιλζομίμπη και δαρατουμουμάμπη (pentarefractory) : Selinexor με δεξαμεθαζόνη
Μετρήσιμη νόσος
Κάθαρση κρεατινίνης ≥20 ml/min (Cockroft – Gault)
Ουδετερόφιλα ≥ 1000/mm3 Αιμοσφαιρίνη ≥ 8.5 g/dL αιμοπετάλια ≥ 75,000/mm3 (για ασθενείς με < 50% διήθηση του μυελού με πλασματοκύτταρα) ή ≥ 50,000/mm3 (για ασθενείς με ≥ 50% διήθηση του μυελού με πλασματοκύτταρα)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

Protocol.: BOSTON
Ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα που έχουν λάβει έως 3 γραμμές θεραπείας. Μπορτεζομίδη-Δεξαμεθαζόνη-Selinexor είτε Μπορτεζομίδη-Δεξαμεθαζόνη
Μετρήσιμη νόσος
Τουλάχιστον 1 προηγούμενη αντιμυελωματική θεραπεία και όχι περισσότερες από 3
Νόσος ευαίσθητη στη μπορτεζομίδη. Προηγούμενη θεραπεία με μπορτεζομίδη ή άλλον αναστολέα πρωτεασώματος (PI) επιτρέπεται μόνο όταν όλα τα ακόλουθα κριτήρια πληρούνται: - κατά τη διάρκεια αγωγής με μπορτεζομίδη πέτυχε τουλάχιστον ≥ PR ΚΑΙ Δεν έγινε διακοπή της μπορτεζομίδης εξαιτίας σχετιζόμενης με το φάρμακο τοξικότητας Grade 3 ή μεγαλύτερο ( ≥ Grade 3), ΚΑΙ Τουλάχιστον 6 μήνες χωρίς αγωγή με PI πριν το C1D1 της μελέτης
Κάθαρση κρεατινίνης ≥20 ml/min

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Υπευθ. Ε. Κατωδρύτου, Θεσσαλονίκη

Protocol.: EFC14335 (ICARIA-MM)
Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική μελέτη σύγκρισης του isatuximab (SAR650984) σε συνδυασμό με πομαλιδομίδη και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνη έναντι της πομαλιδομίδης και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Μ.Χ. Κυρτσώνη, ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΑΘΗΝΑ
• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών

ATHENS LYMPHOMA SEMINAR

12 Οκτ 2017 Δράσεις

4th Conference on Stem Cell Gene Therapy

23 Σεπ 2007 Νέα / Ειδήσεις