Τελευταία νέα :

ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ WALDENSTRÖM

Διαβάστηκε 5269 φορές

1. Protocol Nο.: HOVON 124 WM/ECWM-R2
Προοπτική μελέτη φάσης Ι/ΙΙ του συνδυασμού κιτρικής ιξαζομίμπης, ριτουξιμάμπης και δεξαμεθαδόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή προϊούσα μακροσφαιριναιμία Waldenström.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

2. ECMW-1:DRC με ή χωρίς εβδομαδιαία χορήγηση μπορτεζομίδης

Νέα διάγνωση Μακροσφαιριναιμίας
Αιμοπετάλια >50000/μλ και ουδετερόφιλα > 750/μλ
Μετρήσιμη νόσος (IgM > 500 mg/dl)
Βασικά κριτήρια αποκλεισμού είναι
Ενεργός λοίμωξη με ιό ηπατίτιδας B ή C ή HIV
Νευροπάθεια ≥ βαθμού 2

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

3.ΜΕΛΕΤΗ BEIGENE (WM σε συμπτωματική υποτροπή)

Οι άρρωστοι τυχαιοποιούνται να λάβουν είτε ibrutinib είτε τον νεώτερο αναστολέα της BTK BGB-3111 της BeiGene.
Μετρήσιμη νόσος με IgM ορού >0.5g/dL
Αιμοπετάλια πάνω από 30000, ουδετερόφιλα πάνω από 750
Κάθαρση κρεατινίνης ≥ 30ml/min
Φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης
Δεν επιτρέπεται προηγούμενη έκθεση σε αναστολέα τυροσινικής κινάσης
Δεν επιτρέπονται ασθενείς με παρατεταμένο QTcF

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

 4. HO-164 (WM σε συμπτωματική υποτροπή)

Ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει προηγουμένως τουλάχιστον μία γραμμή θεραπείας και θα λάβουν ιξαζομίμπη και υποδόρια ριτουξιμάμπη
Μετρήσιμη νόσος (>1000 mg/dl IgM)
Αιμοπετάλια > 75000/μλ; Ουδετερόφιλα >1000/μλ

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ