Τελευταία νέα :

ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ITP)

Διαβάστηκε 439 φορές

Protocol Nο.: OSCO.P2101
Μία Φάσης 2, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Παραλλήλων Δόσεων για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Από του Στόματος Χορηγούμενου Αναστολέα της SYK SKI-O-703, σε Ασθενείς με Εμμένουσα και Χρόνια Θρομβοκυτταροπενία Ανοσολογικής Αρχής (ITP)

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

•ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ», Υπευθ. Καθ. Π.Παναγιωτίδης, ΑΘΗΝΑ