Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: 

Παγώνη Μαρία

Αντιπρόεδροι:         

Παππά Βασιλική

Πατεράκης Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας:     

Μπαλταδάκης Ιωάννης

Ειδ. Γραμματέας:     

Κάκκας Ιωάννης

Ταμίας:                      

Μπάτσης Ιωάννης

Μέλη:                        

Γρουζή Ελισάβετ

Παναγιωτίδης Παναγιώτης 

Τέρπος Ευάγγελος 

Τσιριγώτης Παναγιώτης