Τελευταία νέα :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: 

Δημόπουλος Μελέτιος Αθανάσιος

Αντιπρόεδροι:         

Βασιλακόπουλος Θεοδώρος

Σακελλάρη Ιωάννα

Γεν. Γραμματέας:     

Παγώνη Μαρία

Ειδ. Γραμματέας:     

Κάκκας Ιωάννης

Ταμίας:                      

Μπαλταδάκης Ιωάννης

Μέλη:                        

Γιαννάκη Ευαγγελία

Κατωδρύτου Ειρήνη

Ματσούκα Χάρις

Παππά Βασιλική