Σημαντικές Ημερομηνίες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Α.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 22.000 ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ


"Postgraduate Athens Lymphoma Seminar 2017" - Υπό την Αιγίδα του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας - Διοργάνωση: Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α - Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (Κλινική Ψυχικού) - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

12 έως 14 Οκτωβρίου 2017
Αθήνα

28ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο B' Ανακοίνωση - Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

2 έως 4 Νοεμβρίου 2017
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

28th Congress of the Hellenic Society of Haematology 1st Announcement - Call for Abstracts

November 2 - 4, 2017
Megaron, Athens International Conference Center

American Society of Hematology - 59th Annual Meeting 2017

December 9-12, 2017
Atlanta, USA

44th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation

March 18-21, 2018
Lisbon, Portugal

23rd European Hematology Association (EHA) Congress

June 14-17, 2018
Stockholm, Sweden

Μέλη

Η εταιρεία αποτελείται από Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα, Επίτιμα και Δόκιμα μέλη.

α) Τακτικά μέλη εγγράφονται Έλληνες Αιματολόγοι που έχουν αποκτήσει την ειδικότητα της Αιματολογίας στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
β) Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται γιατροί ή μη γιατροί, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Έλληνες ή Αλλοδαποί, που αποδεδειγμένα απασχολούνται με Αιματολογικά θέματα.
γ) Επίτιμα μέλη μπορούν να εκλεγούν Έλληνες ή Ξένοι Επιστήμονες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι οποίοι συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην πρόοδο της Αιματολογίας και έχουν διαπρέψει στους ερευνητικούς τομείς της Αιματολογίας.
 δ)Δόκιμα μέλη εγγράφονται οι ειδικευόμενοι της Αιματολογίας και αυτοδικαίως γίνονται Τακτικά μέλη με την απόκτηση της ειδικότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΕ
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΑΕEAE - All rights reserved