Σημαντικές Ημερομηνίες

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας ΥΓΕΙΑ 2020: Από τη ρητορική στην τεκμηρίωση για το μέλλον του Υγειονομικού Τομέα

18-20 Δεκεμβρίου 2014
AthensHilton
Προσυνεδριακό Φροντιστήριο 17/12/2014

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας - 25ος Κύκλος (1ο Μέρος)

18-20 Δεκεμβρίου 2014
Θεσσαλονίκη
Χορηγούνται 18 Μόρια Συνεχιζομένης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης

7ο Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος

19-21 Μαρτίου 2015
Λάρισα

41ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

10-13 Ιουνίου 2015
Αθήνα
Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων 16 Ιανουαρίου 2015

EHA - 20th Congress

11-14 Ιουνίου 2015
Βιέννη, Αυστρία

Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος Gastro-Intestinal Cancer Study Group
"End of Life in Cancer: Across the borders - Η ανατριχίλα των συνόρων"


18-21 Ιουνίου 2015
Χάλκη, Κωνσταντινούπολη

ATHENS LYMPHOMA SEMINAR

15-17 Οκτωβρίου 2015
Αθήνα

26ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12-14 Νοεμβρίου 2015
Αθήνα, Ξενοδοχείο Hilton

26th Congress of the Hellenic Society of Haematology
November 12-14, 2015 - Athens

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης

18-19 Δεκεμβρίου 2015
Θεσσαλονίκη
πατήστε για να δείτε τις ομιλίες

Δείτε τις ομιλίες

Σας καλωσορίζουμε  στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ). Η Εταιρεία μας είναι μία από τις παλαιότερες και δυναμικότερες ιατρικές εταιρείες στην Ελλάδα. Σήμερα μετράει 50 χρόνια παρουσίας (ιδρύθηκε το 1961) και έχει 1.027 μέλη. Στα πλαίσια της λειτουργούν 9 Επιστημονικά Τμήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της Αιματολογίας.

Στους σκοπούς της ΕΑΕ περιλαμβάνονται

  • Η προαγωγή της Επιστημονικής γνώσης μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  • Η εναρμόνιση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Ελλήνων αιματολόγων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
  • Η οργάνωση και εποπτεία του Ετήσιου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνέδριου που διοργανώνεται κάθε Νοέμβριο
  • Η υποστήριξη πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών και επιδημιολογικών μελετών που οργανώνονται με πρωτοβουλία των Επιστημονικών Τμημάτων
  • Η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Αιματολόγων και η υπεύθυνη χαρτογράφηση του γνωστικού πεδίου της Αιματολογίας

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, για την επίτευξη των σκοπών της, δημιούργησε μετά από πολύχρονη προσπάθεια το Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας το οποίο αποτελεί ξεχωριστή θεσμική οντότητα με στοχευμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Η ΕAE εκδίδει από το Μάρτιο του 1998 Επιστημονικό Περιοδικό με τον τίτλο HAEMA/Αίμα που αποτελεί και το επίσημο έντυπό της. Το περιοδικό είναι τριμηνιαίο, διανέμεται δωρεάν και έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
EAE - All rights reserved