Τελευταία νέα :

29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

1 έως 4 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη