ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Αιμοδοσία το 2016 - 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2016 (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης)

Πρόγραμμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Συλλογή αίματος
Έλλη Ντινοπούλου


Παράγωγα αίματος και προϊόντα πλάσματος
Γεώργιος Μαρτίνης


Επεξεργασία παραγώγων αίματος
Δημήτριος Μπαρτζούδης


Προσέλκυση αιμοδότη και εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων
Γεώργιος Κουλιεράκης


Αιμοποιητικά κύτταρα
Ιωάννης Μπάτσης


Ομάδες αίματος
Μαρία Γκανίδου


Ανοσοαιματολογία
Μαρία Γκανίδου


Διαδραστική συνεδρία ανοσοαιματολογίας
Ελισάβετ Γρουζή


Ενδείξεις μετάγγισης ερυθρών
Σταματία Θεοδωρίδου


Ενδείξεις μετάγγισης πλάσματος και αιμοπεταλίων
Χριστίνα Χατζηαγγελίδου


Στρατηγικές περιορισμού μετάγγισης αλλογενούς αίματος
Φώτιος Γκιρτοβίτης


Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις
Άννα Κιουμή


Αντιδράσεις μετά μετάγγιση
Αναστασία Μπαντή


Μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση παθογόνα
Βασίλειος Παπαδόπουλος


Αιμαφαίρεση
Δέσποινα Αδαμίδου


Επιπλοκές δοτών αίματος και αιμοπεταλίων
Λουκάς Δαδιώτης


Αιμοεπαγρύπνηση
Ελισάβετ Γρουζή


Νοσηλευτικά πρωτόκολλα
Αλίκη Δημητριάδου, Γεώργιος Ευλαβής

Ο ρόλος της νοσηλεύτριας στη Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος
Μαγδαληνή Παπέ

Μηχανοργάνωση στην Αιμοδοσία
Σπύρος Ματσάγγος


Ασφάλεια στην εργασία
Παναγιώτα Σπυροπούλου


Διαδραστική συνεδρία (εφ’ όλης της ύλης)
Μαρία Γκανίδου, Ελισάβετ Γρουζή

Η Αιμοδοσία το 2014 - 19 έως 21 Ιουνίου 2014 - Θεσσαλονίκη, Γραφεία Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Λεωφ. Τσιμισκή 21)

Πρόγραμμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Μαρτίνης Γ.  «ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Κλωνιζάκης Φ. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μπαρτζούδης Δ. «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Αγαπίδου Α. «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»

Μπακαλούδη Β. «ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Κιουμή Α. «ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι»

Μπεζιργιαννίδου Ζ. «ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ»

Γρουζή Ε. «ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ»

Θεοδωρίδου Σ. «ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Γεωργίου Ε. «ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ»

Αδαμίδου Δ. «ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ»

Παπαδοπούλου Μ. «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ»

Μπαντή Α. «ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ»

Γκιρτοβίτης Φ. «ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ»

Παπέ Μ. «ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ»

Γκανίδου Μ. «ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ»

Σπυροπούλου Π. «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ζερβού Ε. «ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ»

Εργαστήρι Ανοσοαιματολογίας 2013 - 30/11/2013, Δώμα Γ.Ν. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Πρόγραμμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Σφυριδάκη Α.  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ»

Μπακαλούδη Β. «ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΡΥΘΡΩΝ»

Μπεζιργιαννίδου Ζ. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ»

Χασαποπούλου - Ματάμη Ε. «ΕΜΜΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΝΙΚΟΥ ΟΡΟΥ»

Πολίτου Μ. «ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ»

Μούγιου Α. «ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΥΛΛΩΝ»

Καρακάσης Δ. «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ»

Γκανίδου Μ. «ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ»

Μαλούρη Δ. «ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ»

Μπάτσης Ι. «ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ»

Κουτσογιάννη Π. «ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ»

Πουλή Α. «ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΥΜΒΑΤΗ  Ή ΜΗ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΜΑΚ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΡΥΘΡΩΝ»

Κώτση Π. «ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»

Η Αιμοδοσία το 2013 - 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, Αθήνα, Αμφιθέατρο ΓΝΑ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

Πρόγραμμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κοκόρη Σ.  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Θεοδωρή Ε. «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»
Θεοδωρή Ε. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ, ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

Καβαλιέρου Λ. «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΜΟΡΦΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Μέλλου Σ. «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Βαλσάμη Σ. «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Γάφου Α. «ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΡΥΘΡΩΝ - ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ»

Καλαντζής Δ. «ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ/ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ - ΑΜΕΣΗ/ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ COOMBS - ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ»

Κώτση Π. «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Γρουζή Ε. «ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ»

Αθανασόπουλος Α. «ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ - ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΩΤΕΡΕΣ»

Σταμούλης Κ. «ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»

Γκανίδου Σ. «ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ»

Κουτσογιάννη Π. «ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Αλέπη Χ. «ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ»

Κάρμας Π. «ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Κυριάκου Η. «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ - ΙΣΟΟΓΚΑΙΜΙΚΗ ΑΙΜΟΑΡΑΙΩΣΗ»

Σπυροπούλου Π. «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Βγόντζα Ν. «ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ»

Δαδιώτης Λ. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»

Η Αιμοδοσία το 2012 - 20 έως 22 Σεπτεμβρίου 2012 - Θεσσαλονίκη, Γραφεία Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (Λεωφ. Τσιμισκή 21)

Πρόγραμμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Μπάντη Α.  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Μαρτίνης Γ. «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»

Μαλτέζας Δ. «Παράγωγα αίματος. Μορφές παραγώγων-Διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης-Έλεγχος ποιότητας»

Μπαρτζούδης Δ. «Επεξεργασία παραγώγων αίματος. Λευκαφαίρεση, Ακτινοβόληση, Αδρανοποίηση, Κλασματοποίηση»

Παπαϊωάννου Γ. «ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ»

Μπακαλούδη Β. «ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΡΥΘΡΩΝ, ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ»

Κιουμή Ά. «Ανοσοαιματολογία Ι. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος-Άμεση και έμμεση Coombs- Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία»

Γκανίδου Μ. «ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»

Μπεζιργιανίδου Ζ. «Παρουσίαση περιστατικών» 1, 2, 3, 4, 5

Λευκού Ε. «ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ»

Θεοδωρίδου Σ. «Χρήση παραγώγων αίματος. Ενδείξεις χορήγησης - Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις»

Γεωργίου Ε. «Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις»

Γκιρτοβίτης Φ. «Αντιδράσεις από μετάγγιση αίματος»

Γρουζή Ε. «Αιμοεπαγρύπνηση. Στόχοι-Οργάνωση Συστημάτων Αιμοεπαγρύπνησης»

Αδαμίδου Δ. «Αιμαφαίρεση. Συλλογή παραγώγων αίματος-Θεραπευτική αιμαφαίρεση»

Παπαδοπούλου Μ. «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Αυτόλογη προκατάθεση. Διεγχειρητική και μετεγχειρητική διάσωση»

Σπυροπούλου Π. «Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο»

Ζερβού Ε. «Ποιότητα-Πιστοποίηση-Διαπίστευση»

Δαδιώτης Λ. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»

Εργαστήρι Ανοσοαιματολογίας 2011 - 30/09/2011 έως 01/10/2011 - Ανατολικό (Μεγάλο) Αμφιθέατρο, ΓΝΑ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

Πρόγραμμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


30 Σεπτεμβρίου 2011

Κων/νος Σταμούλης  «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

Αικατερίνη Σφυριδάκη «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

Ελισάβετ Γρουζή «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΒΟ»

Μαριάννα Κατσάτου «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΒΟ 1»

Αρετή Κολοκυθά «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΒΟ 2»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΒΟ 3»

Ανθή Γάφου «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΒΟ 4»

Ευφροσύνη Νομικού «ΣΥΣΤΗΜΑ RHESUS»

Ευφροσύνη Νομικού «ΣΥΣΤΗΜΑ RHESUS 2»

Μαρία Γκανίδου «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1»

Σερένα Βαλσάμη «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3»

Άννα Κιουμή «ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ»


Αρετή Κολοκυθά «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2»

Μαριάννα Κατσάτου «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3»

1 Οκτωβρίου 2011

 Νίκη Βγόντζα «ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ»

Αρετή Κολοκυθά «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1»

Σερένα Βαλσάμη «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2»

Ανθή Γάφου «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3»

Ανθή Γάφου «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4»

Ανθή Γάφου «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5»

Μαρία Γκανίδου «ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ»

Ζωή Μπερζιγιαννίδου «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1»

Ζωή Μπερζιγιαννίδου «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2»

Ζωή Μπερζιγιαννίδου «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3»

Λεοντίνη Φουντουλάκη «ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟΥ»

Ευαγγελία Λυδάκη «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1»

Ευαγγελία Λυδάκη «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2»

Σερένα Βαλσάμη «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3»

Ζωή Μπερζιγιαννίδου «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3»

2ος κύκλος μαθημάτων για Νοσηλευτές και Τεχνολόγους ( 2 έως 4 Ιουνίου 2011 )

Πρόγραμμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


2 Ιουνίου 2011

Ηλίας Σπ. Κυριάκου  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ»

Θεοδωρή Ελένη «Συλλογή αίματος. Προσέλκυση και επιλογή αιμοδότη - Διαδικασία αιμοληψίας, επιπλοκές και αντιμετώπιση»

Καβαλλιέρου Λίλιαν «Παράγωγα αίματος. Μορφές παραγώγων-Διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης-Έλεγχος ποιότητας»

Οικονόμου Ευφροσύνη «Επεξεργασία παραγώγων αίματος. Λευκαφαίρεση, Ακτινοβόληση, Αδρανοποίηση, Κλασματοποίηση

Παπαϊωάννου Γωγώ

Μπακαλούδη Βασιλική «Ομάδες αίματος - ABO, Rh, Kell»

Κιουμή Άννα «Ανοσοαιματολογία Ι. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος-Άμεση και έμμεση Coombs- Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία»

Γκανίδου Μαρία «ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»

3 Ιουνίου 2011

 « Ανοσοαιματολογίας ΙΙΙ - Παρουσίαση περιστατικών»
Κολοκυθά Αρετή
Καλαντζής Δημήτριος

ΧΑΙΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ»

Κουτσογιάννη Παναγιώτα «Χρήση παραγώγων αίματος. Ενδείξεις χορήγησης - Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις»

Αλέπη Χρύσα «Νεογνική και παιδιατρική μετάγγιση»

Γάφου Ανθίππη «Αντιδράσεις από μετάγγιση αίματος»

Γρουζή Ελισάβετ «Αιμοεπαγρύπνηση. Στόχοι-Οργάνωση Συστημάτων Αιμοεπαγρύπνησης»

Κανελλοπούλου Γεωργία «Αιμαφαίρεση. Συλλογή παραγώγων αίματος-Θεραπευτική αιμαφαίρεση»

Μαρία Κριτσιώτη «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Αυτολογη προκαταθεση .διεγχειρητικη και μετεγχειρητικη διασωση»

4 Ιουνίου 2010

Παναγιώτα Σπυροπούλου «Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο»

Βγόντζα Νίκη «Ποιότητα-Πιστοποίηση-Διαπίστευση

Η Αιμοδοσία το 2010

Πρόγραμμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


31 Μαΐου 2010

Κυριάκου Ηλίας  «Εισαγωγή. Στοιχεία φυσιολογίας του αίματος. Βασικές αρχές ανοσολογίας»

Θεοδωρή Ελένη «Συλλογή αίματος. Προσέλκυση και επιλογή αιμοδότη - Διαδικασία αιμοληψίας, επιπλοκές και αντιμετώπιση»

Καβαλλιέρου Λίλιαν «Παράγωγα αίματος. Μορφές παραγώγων-Διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης-Έλεγχος ποιότητας»

Οικονόμου Ευφροσύνη «Επεξεργασία παραγώγων αίματος. Λευκαφαίρεση, Ακτινοβόληση, Αδρανοποίηση, Κλασματοποίηση

1 Ιουνίου 2010

Μπακαλούδη Βασιλική «Ομάδες αίματος Ι - ABO,Β ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ Rh, Kell»

Θεοδωρίδου Σταματία «Ομάδες αίματος ΙΙ. Λοιπά ερυθροκυτταρικά αντιγόνα-Αντιγόνα λευκών-Αντιγόνα αιμοπεταλίων»

Κιουμή Άννα «Ανοσοαιματολογία Ι. Αντίδραση αντιγόνου/αντισώματος-Άμεση και έμμεση Coombs- Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία»

Γκανίδου Μαρία «Ανοσοαιματολογία ΙΙ. Τυποποίηση ομάδας αίματος-Διασταύρωση- Διερεύνηση ασυμβατότητας» ( 1), (2), (3)

2 Ιουνίου 2010

 « Ανοσοαιματολογίας ΙΙΙ - Παρουσίαση περιστατικών»
Κολοκυθά Αρετή
Καλαντζής Δημήτριος
Γαβαλάκη Μαρία

Χαϊκάλη Αναστασία «Μεταδιδόμενα με το αίμα παθογόνα. Υποχρεωτικά ελεγχόμενα παθογόνα

Σταμούλης Κωνσταντίνος «Μεταδιδόμενα με το αίμα παθογόνα. Αναδυόμενα παθογόνα και ελεγχόμενα σε ειδικές καταστάσεις»

Μαρτίνης Γεώργιος «Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος. Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση-Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας - Διαδικασία μετάγγισης

3 Ιουνίου 2010

Κουτσογιάννη Παναγιώτα «Χρήση παραγώγων αίματος. Ενδείξεις χορήγησης - Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις»

Γάφου Ανθίππη «Άμεσες αντιδράσεις μετά μετάγγιση»
Αλέπη Χρύσα «Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγιση»

Γρουζή Ελισάβετ «Αιμοεπαγρύπνηση. Στόχοι-Οργάνωση Συστημάτων Αιμοεπαγρύπνησης»

4 Ιουνίου 2010

Κανελλοπούλου Γεωργία «Αιμαφαίρεση. Συλλογή παραγώγων αίματος-Θεραπευτική αιμαφαίρεση-Μελλοντικές προοπτικές

Βγόντζα Νίκη «Ποιότητα-Πιστοποίηση-Διαπίστευση»

Δαδιώτης Λουκάς «Οργάνωση Υπηρεσιών Αιμοδοσίας»

Δημοφιλέστερα

29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

12 Απρ 2018 Ετήσιο συνέδριο Ε.Α.Ε.

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών