Τελευταία νέα :

ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ WALDENSTRÖM

Διαβάστηκε 285 φορές

1. Protocol Nο.: HOVON 124 WM/ECWM-R2
Προοπτική μελέτη φάσης Ι/ΙΙ του συνδυασμού κιτρικής ιξαζομίμπης, ριτουξιμάμπης και δεξαμεθαδόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή προϊούσα μακροσφαιριναιμία Waldenström.

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

 

2. ECMW-1:DRC με ή χωρίς εβδομαδιαία χορήγηση μπορτεζομίδης
Νέα διάγνωση Μακροσφαιριναιμίας
Αιμοπετάλια >50000/μλ και ουδετερόφιλα > 750/μλ
Μετρήσιμη νόσος (IgM > 500 mg/dl)
Βασικά κριτήρια αποκλεισμού είναι
Ενεργός λοίμωξη με ιό ηπατίτιδας B ή C ή HIV
Νευροπάθεια ≥ βαθμού 2

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

(ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ)

3. BGB3111
Οι άρρωστοι τυχαιοποιούνται να λάβουν είτε ιβρουτινίμπη είτε τον νεώτερο αναστολέα της BTK BGB-3111 της BeiGene.
Αιμοπετάλια πάνω από 30000, ουδετερόφιλα πάνω από 750

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

 

4. HO-164
Ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει προηγουμένως τουλάχιστον μία γραμμή θεραπείας και θα λάβουν ιξαζομίμπη και υποδόρια ριτουξιμάμπη
Μετρήσιμη νόσος (>1000 mg/dl IgM)
Αιμοπετάλια > 75000/μλ; Ουδετερόφιλα >1000/μλ

ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑ

Δημοφιλέστερα

Συνέδρια άλλων εταιρειών

28 Ιουλ 2016 Συνέδρια άλλων εταιρειών

ATHENS LYMPHOMA SEMINAR

12 Οκτ 2017 Δράσεις